Skip to content

Finansiella Rapporter

Här publicerar vi Consivos Årsredovisningar och kvartalsrapporter, från och med Årsredovisningen 2021

Publicerade 2024

 • Consivo Group AB Delarsrapport Q4 2023  |  februari 22, 2024  |  pdf
  Hämta
 • Consivo Group AB Årsredovisning 2023  |  april 12, 2024  |  pdf
  Hämta
 • Consivo Group AB Delarsrapport Q1 2024  |  maj 23, 2024  |  pdf
  Hämta

Publicerade 2023

 • Consivo Group AB Delårsrapport Q4 2022  |  mars 07, 2023  |  pdf
  Hämta
 • Consivo Group AB Årsredovisning 2022  |  april 19, 2023  |  pdf
  Hämta
 • Consivo Group AB Delårsrapport Q1 2023  |  maj 23, 2023  |  pdf
  Hämta
 • Consivo Group AB Delårsrapport Q2 2023  |  augusti 29, 2023  |  pdf
  Hämta
 • Consivo Group AB Delarsrapport Q3 2023  |  november 17, 2023  |  pdf
  Hämta

Publicerade 2022

 • Consivo Group AB Årsredovisning 2021  |  april 22, 2022  |  pdf
  Hämta
 • Consivo Group AB Delårsrapport Q1 2022  |  maj 19, 2022  |  pdf
  Hämta
 • Consivo Group AB Delårsrapport Q2 2022  |  augusti 30, 2022  |  pdf
  Hämta
 • Consivo Group AB Delårsrapport Q3 2022  |  november 28, 2022  |  pdf
  Hämta