Skip to content

En del av vår tillväxtstrategi

Förvärv av lönsamma bolag är en del av Consivos tillväxtstrategi. Genom förvärv stärker vi vår geografiska närvaro, breddar vårt erbjudande och vår samlade kompetens. Förvärvade bolag fortsätter vanligtvis att verka med högt självbestämmande under egna varumärken, samtidigt som de drar nytta av centrala funktioner, kunskapsdelning och koncernens finansiella styrka.

Vi är inte låsta till våra nuvarande verksamhetsområden – vi är också öppna för bolag som erbjuder andra tjänster eller produkter med koppling till den nordiska dagligvarumarknaden.

 

Varför skulle jag sälja mitt bolag?

Ett bolag som man driver, och kanske själv har varit med att starta, skapar ofta ett så djupt engagemang att det blir en del av ens egen identitet. Flera av oss i Consivo är själva entreprenörer i grunden så vi förstår både hur det känns och vad som krävs för att skapa fortsatt utveckling.

Oavsett hur bra den egna verksamheten fungerar bör man ändå fundera på hur man ska göra framöver, både på kort och lång sikt.

  • Kanske närmar sig ett generationsskifte, och det inte finns någon som med självklarhet tar över?
  • Ser du en tillväxtpotential, men inte kan eller vill expandera på egen hand?
  • Ser du möjligheten att bredda verksamheten, men vill ha tryggheten med en etablerad struktur?
  • Vill du stanna kvar och fortsätta att utveckla ditt företag, men samtidigt skaffa dig en ekonomisk grundtrygghet?

Då ska du prata med oss på Consivo!

Men varför just Consivo?

Vi tror inte på toppstyrning och pekpinnar, utan på målstyrning och verksamhetsnära affärsbeslut. Därför har vi också en ägarfilosofi som skapar förutsättningar för entreprenörskap och motiverade medarbetare.

Vi är långsiktiga – på riktigt
Hållbart långsiktigt företagande med delägarskap för nyckelpersoner.

Självständighet är grunden
Full frihet under ansvar, i en decentraliserad affärsmodell.

Kunskap och stöd – om det behövs
Nätverk mellan bolagen och strategiskt stöd från branschexperter.

Finansiell styrka – en stor trygghet
Ekonomisk stabilitet är grundstenen hos oss.

Välkommen till vår bolagsfamilj!

 

"Vi arbetade vidare i bolaget och kände ett fortsatt förtroende"

"Vi sålde vårt bolag till Consivo för två år sedan. Under tiden efter försäljningen har jag och min kollega Sven Nyberg, som båda tidigare var ägare, arbetat vidare i bolaget. Jag som VD och Sven inom marknad och inköp. Visst fanns det en oro från vår sida att Consivo som nya ägare skulle lägga sig i detaljer i verksamheten och inte lita på vårt sätt att driva bolaget. Så blev det inte, istället har vi fått ett fortsatt förtroende att utveckla affärerna enligt vårt synsätt, i dialog och med stöd av Consivo, vilket vi såklart ser mycket positivt på.

Nu under hösten har jag i samråd med Consivo bestämt mig för att minska mitt engagemang i bolaget och lämna VD-rollen för att i stället gå över i en rådgivande roll. Vi har rekryterat en ny VD och jag fick möjlighet att vara delaktig i rekryteringsprocessen. Sven jobbar fortsatt kvar i bolaget på samma sätt som tidigare."

Stefan Berggren, f.d. ägare och VD, Hygiengruppen i Sverige AB

Låter det intressant?

Hör av dig och låt oss ha en förutsättningslös dialog om du går i tankarna att sälja ditt företag eller har idéer kring andra former av samarbeten.

VD Edvard Björkenheim, telefon +46 76 001 58 01 eller maila till edvard.bjorkenheim@consivo.com