Skip to content

Mål och strategiska initiativ

Vår strategiska inriktning utgår från vår vision The Gateway to Nordic consumers – att vara inkörsporten till de nordiska konsumenterna.

 

Stabil grund för organisk tillväxt

  • Vidareutveckla vårt erbjudande för att skapa marknadens bästa kundvärde
  • Skapa förutsättningar för kunskapsdelning, effektiv resursanvändning och kundorienterat samarbete inom koncernen
  • Säkerställa mål och strategier samt affärsutvecklingsförmåga och genomförandekraft i verksamheterna

 

Förvärvsdriven tillväxt

  • Kontinuerligt utvärdera potentiella förvärv samt utöka M&A-kapacitet på koncernnivå
  • Fylla luckor i koncernens totala erbjudande genom plattformsförvärv av nya bolag
  • Stärka befintlig kapacitet genom tilläggsförvärv

 

Inspirerande ledarskap och kultur som motiverar medarbetarna

  • Säkerställa professionellt och inkluderande ledarskap i linje med koncernens värderingar och mål
  • Kommunicera och förankra vår vision, strategi, mål och värderingar, hos alla medarbetare
  • Säkerställa prioriterade strategiska HR-initiativ