Skip to content

En stark partner för dagligvarumarknaden

Consivo är en bolagsgrupp specialiserad på försäljning, marknadsföring och distribution av dagligvaruprodukter i Norden. Vi tillhandhåller kommersiella tjänster till varumärkesägare och producenter. Tjänsterna omfattar bland annat införsäljning, säljbearbetning och produktexponering i butiker och andra kanaler där dagligvaror säljs. Produktportföljen består av varor som säljs under egna och andras varumärken, vilka vi marknadsför och distribuerar till restaurangmarknaden och dagligvaruhandeln.

Våra affärs­områden

Verksamheten bedrivs i två affärs­områden, Sales & Marketing och Trade & Distribution.