Skip to content

Verksamhet som skapar värde – i hela Norden

Bolagen i Consivo­koncernen är verksamma på den nordiska dagligvarumarknaden, där vi erbjuder tjänster inom försäljning och marknadsföring samt förser marknaden med produkter genom att verka som distributör med såväl egna som andras varumärken. Verksamheten är organiserad i två affärs­områden, Services samt Products.