Skip to content

Inkörsporten till nordiska konsumenter

Den nordiska dagligvarumarknaden kännetecknas av en stark koncentration inom handel och grossisthandel och ett geografiskt spritt nätverk av butiker och serveringsställen.
Konsumenternas beteende och beslutsfaktorer förändras hela tiden, med regionala och segmentspecifika skillnader.

I dagens ökande konkurrenssituation förstärker vi varumärkesägarens position och får konsumenten att välja just deras produkter i kundvagnen eller på restaurangbesökarens tallrik. För att bli än mer framgångsrika behöver varumärkesägarna effektivitet i hela värdekedjan och tillgång till relevanta kanaler, kontakter och lokalkännedom.

Som inkörsport till den nordiska konsumenten kombinerar vi lokal marknadskännedom, starka branschrelationer och effektiv resursanvändning för att skapa överlägsna kommersiella lösningar och värden för de varumärken som vi representerar.

Consivo i siffror

Unik förmåga att skapa värde

Med över 1000 professionella medarbetare och bred kompetens tvärs över hela värdekedjan har Consivo en unik förmåga att bidra till att skapa såväl kommersiellt som ekonomiskt värde för alla aktörer på den nordiska dagligvarumarknaden. Vi kan tack vare vår djupa kunskap om marknaden erbjuda såväl lokala som pan-nordiska lösningar.