Skip to content

Hållbar utveckling

Hållbara affärer är en av hörnstenarna i vår affärsmodell och hållbarhetsarbetet är integrerat i koncernen och i driften av våra verksamheter. Vi ska vara en del av lösningen på de utmaningar vårt samhälle står inför, samtidigt som vi skapar värde för våra affärspartners, medarbetare, ägare och samhället i stort.

Employees Grey Green v2

Attraktiv arbetsplats

Vi arbetar för en sund företagskultur, god arbetsmiljö på arbetsplatser med inkluderande och motiverande ledarskap, jämställdhet och utan diskriminering.

Leaf Globe Grey Green v2

Aktivt miljöarbete

Vi arbetar för reducerad klimatpåverkan i hela värdekedjan, minskat matsvinn, miljöanpassade förpackningar, och för en energieffektiv verksamhet.

Handshake Grey Green 3

Ansvarsfulla affärer

Vi arbetar för en hållbar leverantörskedja, för livsmedels- och produktsäkerhet, och för hög affärsetik.

Hand Graph Grey Green 3

Långsiktigt företagande

Vi arbetar för kundnöjdhet, hög kvalitet på våra tjänster och produkter och ekonomisk stabilitet.

Hållbarhetsrapport

Här publicerar vi Consivos Hållbarhetsrapport, från och med Årsredovisningen 2021.
Hållbarhetsrapporten är den del av vår Årsredovisning.

Publicerad 2023

  • Consivo Group Hållbarhetsrapport 2022  |  April 19, 2023  |  pdf
    Hämta

Publicerad 2022

  • Consivo Group Hållbarhetsrapport 2021  |  April 22, 2022  |  pdf
    Hämta

Whistleblowerfunktion

Om du i rollen som anställd, kund eller någon annan som har kontakt med oss vill rapportera oro över allvarligt fel, kan du använda vår anonyma whistleblowerfunktion.

Det kan till exempel vara något som strider mot god affärsetik eller som på annat sätt allvarligt kan skada bolagen inom Consivo eller någon persons liv eller hälsa.

Klicka här för att komma till vår whistleblowerfunktion