Skip to content

Tage Lindbloms nya
resurseffektiva lager tas i drift

Vårt bolag Tage Lindblom flyttar i början av januari till ett nytt lager på 6 000 m2 i Linköping. Lagret, som ger oss en fördubblad kapacitet, är en betydelsefull satsning för vår fortsatta tillväxt och utveckling. Det nya lagret drivs med el från förnyelsebara energikällor och är utrustat med LED-belysning. Fastighetsägaren bedriver dessutom ett projekt med mål att hela energibehovet ska täckas genom solceller och en geoanläggning.