Skip to content

Samordning av lager för Bry Dig AB
och AB Tage Lindblom

Nu flyttar vårt bolag Bry Dig sitt varulager in till Tage Lindbloms nya resurseffektiva lager i Linköping, från att tidigare varit förlagt hos en extern logistikpartner. Flytten medför samordningsfördelar och kostnadsbesparingar inom såväl lagerhantering som transporter, samtidigt som den leder till ytterligare förbättringar av våra interna processer och rutiner.

”Inom Consivo tror vi på kraften i en decentraliserad organisation där vi främjar entreprenörskap och stor självständighet för våra dotterbolag. Samtidigt söker vi ständigt synergier och samarbeten mellan koncernens bolag, vilka möjliggörs genom koncerntillhörigheten och de nätverk som finns mellan bolagen. Förutsättningarna att hitta både affärsmässiga och kostnadsreducerande synergier är goda, inte minst eftersom alla våra bolag verkar på den nordiska dagligvarumarknaden. Bry Digs flytt av lagret in till Tage Lindblom är ett bra exempel på samarbete mellan våra bolag som medför flera positiva effekter.” säger Pål Netsman, Koncernchef Consivo Group.