Skip to content

Consivo förvärvar Gradient Benchmark

Consivo Group har förvärvat Gradient Benchmark Europe AB, den marknadsledande aktören inom B2B kundbenchmarking för nordiska dagligvarumarknaden och fackhandeln.

Gradient Benchmark är den marknadsledande aktören inom B2B kundbenchmarkning. Erbjudandet innefattar branschomfattande, databaserade utvärderingar som hjälper leverantörer, grossister och handelsaktörer inom dagligvaruhandel, servicehandel, restaurang & storhushåll samt flera fackhandelssektorer att utveckla sin verksamhet, stärka sin konkurrenskraft och driva mer försäljning. Gradient Benchmark är verksamma på alla de nordiska marknaderna, med kontor i Stockholm och Köpenhamn.

”Jag är väldigt glad att hälsa Gradient Benchmark välkomna till Consivo. Förvärvet är ett led i Consivos strategi för lönsam tillväxt inom nordiska dagligvarumarknaden. Det breddar och stärker vårt erbjudande genom att vi nu också etablerar oss inom mer analys- och datadrivna tjänster. Med bas i Gradient Benchmarks starka kunderbjudande ser vi spännande möjligheter att både fortsätta växa den verksamheten i Norden men också att vidareutveckla i närliggande områden”, säger Niklas Eriksson, Koncernchef Consivo Group.

”Vi är mycket glada över att Consivo går in som ny ägare i bolaget. Gradient Benchmark står oerhört starka inom sina marknader, och vi fortsätter som tidigare med fullt fokus på våra kunder och samarbetspartners. Med Consivos position och resurser i ryggen har vi nu en fantastisk grund för att vidareutveckla vårt erbjudande och växa vår verksamhet på nordisk basis, säger Torbjörn Karlsson och Mattias Libell.”