Skip to content

Riikka Jukarainen ny VD för Johdin, Sales Support Finland och Trade and Distribution Finland

Riikka Jukarainen har utsetts till ny VD för Johdin, Sales Support Finland och Trade and Distribution Finland. Riikka har en gedigen erfarenhet av den finska detaljhandeln och dagligvarumarknaden sedan över 20 år. Hon har tidigare arbetat inom Conaxess Trade Finland Oy och Mars Finland Oy.

Riikka startar den 19 januari 2023. Johanna Hautamäki, nuvarande VD i bolagen, stannar till mars 2023 för att ge en gedigen överlämning till Riikka.

"Jag är verkligen glad att börja som VD i dessa bolag inom Consivo Group, som har ett starkt fotfäste på den finska dagligvarumarknaden och är ledande partners inom outsourcing av försäljning och shopper marketing. Mitt mål är att utveckla våra tjänster för att ännu bättre möta kundernas behov och skapa nytt kommersiellt värde för kunderna tillsammans med de professionella teamen i våra företag", sammanfattar Riikka Jukarainen.

"Vi är mycket glada över att meddela att Riikka kommer med i vårt team. Hon har en bred erfarenhet från dagligvarumarknaden, vilket kommer att stärka vår kompetens och tillföra nya insikter” säger Niklas Eriksson, VD för Consivo Group AB.