Skip to content

Niklas Eriksson ny VD och koncernchef för Consivo Group AB

Styresen i Consivo Group AB har beslutat att utse Niklas Eriksson till ny VD och koncernchef med tillträde den 15 augusti 2022. Niklas efterträder Pål Netsman som övergår i en rådgivande roll samt kvarstår som styrelseledamot. Niklas Eriksson kommer närmast från restaurang- och storköksgrossisten Menigo där han både haft rollen som koncernutvecklingschef och senast som affärsområdeschef. Dessförinnan har han en lång erfarenhet som managementkonsult med inriktning mot strategi, affärs- och verksamhetsutveckling.

”Jag är mycket glad över att vi rekryterat Niklas Eriksson till rollen som VD och koncernchef i Consivo Group. Hans gedigna erfarenhet inom dagligvarumarknaden i kombination med uppskattat ledarskap samt goda resultat inom förbättringsarbete, affärsutveckling och förvärv, kommer att vara mycket värdefulla i den fortsatta tillväxt- och utvecklingsfas som vi nu är inne i, säger Simon Hallqvist, Styrelseordförande Consivo Group.

”Jag vill också tacka Pål Netsman för hans fina insatser under många år. Vi har sedan 2015 växt både organiskt och genom ett antal förvärv från en omsättning om drygt 200 miljoner kronor till cirka 1,1 miljarder kronor med en bibehållen god lönsamhet, vilket lagt grunden till det som idag är Consivo Group och den starka position vi har skapat”, fortsätter Simon Hallqvist

”När jag nu tar över stafettpinnen är det med både beundran och stor respekt för hur Consivo har drivits och utvecklats så här långt. Det känns väldigt inspirerande att få ta vid och bygga Consivo vidare i strävan mot vår vision; Att vara dagligvarumarknadens bästa samarbetspartner i Norden”, säger Niklas Eriksson.