Skip to content

Gradient Benchmark förstärker organisationen och rekryterar Mats Hedlund som VD

Gradient Benchmark AB, ett dotterbolag till Consivo Group, fortsätter att utveckla verksamheten och investera i fortsatt tillväxt. Som en del av denna satsning har Mats Hedlund rekryterats som VD för Gradient Benchmark AB med tillträde den 14 augusti 2023.

Mats har tidigare lång och gedigen erfarenhet från dagligvarumarknaden genom ledande befattningar inom bland annat Kronfågel, Arla och Carlsberg. Med Mats bakgrund och kompetens får bolaget en värdefull förstärkning av organisationen för att vidareutveckla verksamheten. Mattias Libell och Torbjörn Karlsson kommer fortsatt vara knutna till Gradient Benchmark i rådgivande roller i syfte att stötta bolaget framåt.

”Vi är glada över att vi har lyckats rekrytera Mats som är en mycket erfaren ledare med gedigen branschkunskap. Han kommer spela en viktig roll i Gradient Benchmarks och Consivokoncernens fortsatta tillväxtresa.”, säger Edvard Björkenheim, CEO Consivo Group.