Skip to content

Gradient Benchmark förvärvar finska undersökningsföretaget Finfact

Gradient Benchmark Europe AB, som är en del av Consivo Group, har tecknat avtal om förvärv av undersökningsföretaget Finfact Oy per 1 januari 2024. Finfact är, med Factum-rapporten, den ledande aktören inom B2B kundbenchmarking på finska marknaden inom bl.a. dagligvaror, Restaurang & Storhushåll och byggmaterialhandeln.

Genom förvärvet breddar Gradient Benchmark sitt erbjudande till att även omfatta Finland och vi kan därmed erbjuda B2B kundbenchmarking i såväl Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi ser intressanta möjligheter att utöver benchmarking av kundrelationer mellan leverantörer och handel i ett land, framöver också kunna erbjuda motsvarande benchmarking mellan de nordiska marknaderna.

”Finfact kompletterar vårt nordiska erbjudande på ett mycket bra sätt. Förvärvet stärker vår position som ledande i Norden inom kundbenchmarking, och ger oss en möjlighet att utveckla verksamheten med syfte att skapa ännu bättre rapporter och än mer värdefulla insikter för våra nordiska kunder ”, säger Mats Hedlund, VD Gradient Benchmark.

Jukka Nokelainen, nuvarande ägare och VD för Finfact kommer att fortsätta som VD även efter ägarbytet. "Vi är glada över att bli en del av Gradient Benchmark, det ger oss stora resurser att vidareutveckla våra rapporter i linje med våra kunders behov", säger Jukka

”Vi är mycket glada över att få hälsa Finfact välkomna till Consivokoncernen. Förvärvet är ett led i ambitionen att utveckla våra bolag mot att bli nordiska marknadsledare inom sina respektive verksamhetsområden ”, säger Edvard Björkenheim, Koncernchef Consivo Group.