Skip to content

Consivo Group utser Edvard Björkenheim till ny VD och koncernchef och utnämner samtidigt Niklas Eriksson till Chief Operating Officer

Styrelsen i Consivo Group AB har beslutat att utse Edvard Björkenheim till ny VD och koncernchef med tillträde den 1 juni 2023. Niklas Eriksson övergår samtidigt i en nyinrättad roll som Chief Operating Officer (COO) och förstärker koncernledningen med huvudsakligt ansvar för den operativa verksamheten inom Consivokoncernen.

Edvard Björkenheim kommer närmast från en tjänst som Vice President på Knowit Insight och har tidigare erfarenhet från olika chefsbefattningar bland annat som VD på börsnoterade Capacent.

”Vi välkomnar Edvard Björkenheim till Consivo Group och rollen som VD och koncernchef. Hans erfarenhet från att bygga och växa verksamheter samt leda ett börsnoterat bolag ser jag som värdefullt i den utvecklingsfas vi nu befinner oss i”, säger Simon Hallqvist, Styrelseordförande Consivo Group.

”Jag vill också rikta ett stort tack till Niklas Eriksson för hans värdefulla insatser som VD och koncernchef och ser samtidigt fram emot att fortsatta vårt goda samarbete i den nya COO-rollen. Detta gör att vi får ett ännu större fokus på den operativa verksamheten i syfte att vidareutveckla, effektivisera och stärka erbjudandet i den tillväxtresa som Consivo befinner sig i”, fortsätter Simon Hallqvist.

”Jag är väldigt glad att få leda Consivo Group, som är en välskött och växande koncern med stor framtida potential och jag ser fram emot att få utveckla bolagsgruppen framåt och ytterligare stärka vår position i Norden”, säger Edvard Björkenheim.