Skip to content

Consivo Group vill hjälpa Ukraina
och värna om demokratin

Vi har därför beslutat oss för att bidra med 1 miljon kronor till UNHCR/Unicefs insamling med förmån till Ukraina. Vi gör det genom ett bidrag på 500 000 kr som Akelius Foundation dubblar till ett total bidrag om 1 miljon kr.

”Jag är stolt att jobba i en verksamhet som vill stödja människor i kris och som väljer att göra en aktiv handling. Pengarna går främst till akut nödhjälp men även till att bevara vår demokrati”, säger Pål Netsman, Koncernchef Consivo Group.