Skip to content

Consivo förvärvar Hygiengruppen i Sverige AB

Consivo fortsätter sin expansion och förvärvar Hygiengruppen i Sverige AB. Hygiengruppen är specialiserade på att optimera hygienprocessen inom hotell och restaurangmarknaden i Sverige. Bolaget omsätter ca 40 mSEK och är verksamma främst i Mälardalsregionen där man har en stark marknadsposition.

Hygiengruppen som bildades 2006 erbjuder både produkter och tjänster med syfte att säkerställa en säker hygien för kunder i första hand inom restaurang och hotellmarknaden. Produkterna man tillhandahåller är främst kem-tekniska produkter, förbrukningsartiklar och utrustning samt redskap. Tjänsterna man erbjuder är bland annat teknisk service på diskutrustning, utbildning och bemanning.

Förvärvet är ett led i Consivos strategi för lönsam tillväxt och det breddar vårt erbjudande till nya verksamhetsområden, närliggande till våra befintliga verksamheter.

”Jag är väldigt glad att hälsa Hygiengruppen välkomna till Consivo. Förvärvet medför att vi tar steget in på ett nytt verksamhetsområde som angränsar till flera av våra befintliga bolags verksamheter. Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla Hygiengruppen, dels genom deras starka kunderbjudande, dels genom att dra nytta av våra erfarenheter ifrån koncernens andra bolag.”, säger Pål Netsman, Koncernchef Consivo Group.

”Vi på Hygiengruppen ser fram emot att bli en del av Consivo. Vi ser många likheter i sättet att se på hur vi driver våra affärer, inte minst vad gäller att alltid sätta kunden i fokus och leverera största möjliga kundnytta. Vi uppskattar också Consivos decentraliserade affärsmodell där vi i ledningen får stor frihet att driva Hygiengruppen vidare, med stöttning från Consivo och de andra bolagen i koncernen.”, säger Stefan Berggren, VD Hygiengruppen i Sverige AB.