Skip to content

Consivo förvärvar Prescott Oy

Consivo Group AB har per 14 september förvärvat den finländska distributören Prescott Oy. Prescott har en stark ställning inom konfektyr och andra utvalda produktkategorier på den finska dagligvarumarknaden, där tidigare ägaren Timo Soini framgångsrikt drivit verksamheten under närmare 20 år. Genom förvärvet stärker vi väsentligt vår närvaro på finska marknaden och etablerar en plattform för fortsatt tillväxt som distributör, främst inom dagligvaruhandeln men även gentemot foodservicemarknaden och livsmedelsindustrin.

”Jag ser mycket positivt på detta nytillskott och anser att vi har goda förutsättningar att vidareutveckla bolaget, som ett led i koncernens målsättning att skapa lönsam tillväxt. Parallellt med att vidareutveckla befintliga verksamheter fortsätter vi ständigt att utvärdera nya bolag att förvärva för att bygga Consivo vidare.”, säger Pål Netsman, Koncernchef Consivo Group.