Skip to content

Consivo förvärvar Agera Trading

Consivo Group AB har per den 6 maj 2021 förvärvat samtliga aktier i Agera Trading Partner AB som är ett företag med verksamhet inom försäljning av non-food produkter som t.ex. engångsartiklar, ljus, partyartiklar m.m.

Agera Trading Partner bildades 1994 av ägaren Tord Grundström som arbetat i branschen under många år. Företaget representerar stora och ledande europeiska producenter inom non-food produkter och affärsidén är att utveckla producenternas marknadsandelar i Norden med hjälp av sin kundbas, samt att erbjuda breda, konkurrenskraftiga produktsortiment till sin kundbas. Via sina producenter omsätter Bolaget varor för ca 100 mkr/år.

Kunderna återfinns inom dagligvaruhandeln, heminredningshandeln, e-handeln, lågpris-kedjor med flera och bland de största kunderna återfinns ICA, Rusta, ÖoB, Coop Norge, Bergendahls med flera.

Bolaget arbetar i hela Norden och det produktsortiment som Bolaget marknadsför är attraktivt med stort fokus på hållbarhet och miljö från båda producenterna och även hos kunderna.

Säljarens rådgivare, Jesper Georgii-Hemming hos Företagsförmedlingen, konstaterar att det är mycket glädjande när man finner två så professionella parter som har verksamheter som kompletterar varandra på ett alldeles utmärkt sätt.

-Det har varit en fröjd att få bidra till Consivo Group AB:s förvärv av Agera Trading Partner AB, säger Jesper.