Skip to content

Anna-Greta Sjöberg ny CFO i Consivo Group

Consivo Group har rekryterat Anna-Greta Sjöberg som ny CFO, med tillträde 15 januari 2024. Anna-Greta, som närmast kommer från en roll som interim CFO, har en bred och gedigen erfarenhet från olika branscher både som CFO och i andra ledande befattningar.

”Vi är glada över att vi har lyckats rekrytera Anna-Greta som är mycket erfaren med en mångsidig bakgrund som CFO inom olika branscher, men även som entreprenör, affärsutvecklare och ledare. Det kommer väl till pass i Consivos decentraliserade affärsmodell och i den tillväxtfas vi befinner oss.”, säger Edvard Björkenheim, CEO Consivo Group.

Anna-Greta efterträder Mikael Gattberg som valt att avsluta sin anställning för nya utmaningar utanför Consivo. Mikael, som varit anställd i koncernen sedan 2011 och CFO sedan 2019, kommer att vara fortsatt knuten till Consivo under första kvartalet 2024 för att säkerställa en välordnad övergång.

”Jag vill också rikta ett stort tack till Mikael Gattberg för en lång och förtjänstfull tjänst under alla de åren han varit verksam inom koncernen. Han har varit en nyckelmedarbetare i arbetet med att forma Consivo och bygga upp en väl fungerande ekonomifunktion.”, fortsätter Edvard.