Skip to content

Strategisk inriktning

Vår strategiska inriktning utgår från vår vision att vara den bästa samarbetspartnern till dagligvarumarknaden i Norden.

 

Lönsam tillväxt

Tillväxt ska ske såväl organiskt som genom för­värv av nya bolag. Genom att realisera potenti­alen i våra verksamheter på både befintliga och nya marknader ska vi attrahera nya kunder samt utveckla nya tjänster och produkter. Consivo ska aktivt och kontinuerligt utvärdera förvärv både inom befintliga verksamhetsområden för att stärka vår marknadsposition samt inom nya kompletterande områden och geografier för att bredda vårt erbjudande.

 

Decentraliserad organisation

Vår styrmodell kännetecknas av decentrali­sering där dotterbolagen själva ansvarar för sin verksamhet i kombination med Consivos gemensamma resurser, nätverk och kompetens. Med dotterbolag som arbetar nära kunden,
är flexibla, personliga och effektiva så ökar
vi kundnyttan.

 

Strategisk samarbetspartner

Vi ska ständigt utveckla vår förmåga att i nära samarbete med våra kunder skapa skräddar­sydda affärslösningar. Det kommer leda till att vi breddar våra affärer med respektive kund, att vi fördjupar relationerna samt i högre grad ses som en strategisk affärspartner.

 

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas kompetens, engagemang och motivation är av avgörande betydelse för att nå våra målsättningar. Vi ska erbjuda inspirerande arbetsplatser med öppenhet och mångfald, där det finns goda utvecklingsmöjligheter. Vi värnar om vår företagskultur, där strävan att skapa maximal nytta för kunden är djupt förankrad.