Skip to content

Hållbar utveckling

För oss är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling och vara en del av lösningen på de utmaningar vårt samhälle står inför, samtidigt som vi skapar värde för både affärspartners, medarbetare, ägare och samhället i stort. Hållbarhetsarbetet är integrerat i driften av våra verksamheter och vi lägger extra fokus på att vara en attraktiv arbetsplats, bedriva ett aktivt miljöarbete, göra ansvarsfulla affärer samt vara långsiktiga i vårt företagande.

Employees Grey Green v2

Attraktiv arbetsplats

Vi arbetar för en god arbetsmiljö på arbetsplatser med bra ledarskap, jämställdhet och utan diskriminering.

Leaf Globe Grey Green v2

Aktivt miljöarbete

Vi arbetar för minskat matsvinn, miljöanpassade förbrukningsmaterial och förpackningar, och för en energieffektiv verksamhet.

Handshake Grey Green 3

Ansvarsfulla affärer

Vi arbetar för en hållbar leverantörskedja, för livsmedels- och produktsäkerhet, och för hög affärsetik.

Hand Graph Grey Green 3

Långsiktigt företagande

Vi arbetar för kundnöjdhet, hög kvalitet på våra tjänster och produkter och ekonomisk stabilitet.