Skip to content

Specialister i samverkan

Consivo är en bolagsgrupp som är specialiserad på dagligvarumarknaden där vi äger, utvecklar och förvärvar bolag inom olika delar av värdekedjan. Vår specialisering bygger en omfattande marknadsinsikt och kunskap. Insikterna och kunskapen är en integrerad del av vår affärsmodell där de skapar mervärde och ständigt vidareutvecklas genom ett naturligt nätverk mellan våra bolag och verksamheter.

 

Starka marknadspositioner

Vi verkar inom ett flertal nischer som omfattar olika produkter och tjänster där vi har etablerat stabila och växande verksamheter. Grunden för vår verksamhet ligger i starka och lönsamma marknadspositioner. Vi är övertygade om att hållbar lönsamhet skapas genom att vi tillhandahåller stort värde till våra kunder, genom vår specialisering och starka marknadspositioner.

 

Stor självstän­dighet

Vi tror på kraften i en decentraliserad organisation där verksamheterna drivs med entreprenörskap och fokus på att leverera kundnytta. Därför låter vi våra dotterbolag agera med stor självstän­dighet samtidigt som vi ständigt hittar möjligheter och synergier genom koncerntillhörigheten.

Organisk tillväxt kompletteras med förvärv

Utöver organisk tillväxt är förvärv är en central del av Consivos verksamhet och ett väsentligt inslag i vår strategi för lönsam tillväxt. Vi utvärderar kontinuerligt potentiella förvärv som kan stärka vår marknadsposition men också bolag som kan utveckla vårt erbjudande såväl geografiskt som med kompletterande produkter och tjänster. Vi prioriterar bolag med etablerad historik och goda förutsättningar att generera lönsam tillväxt men som också tillför kompetenta och motiverade medarbetare.

Aktivt ägande

Consivo är en aktiv ägare och dotterbolagen får tillgång till koncernens samlade resurser, branschkompetens och nätverk. Vår styrningsmodell bygger på decentralisering där ledningen i dotterbolagen ges frihet att driva den egna affärsverksamheten inom ramen för koncernens målsättningar och krav.